Anabilim Dalı Tanıtım

Eczacılığın temel disiplinlerinden biri olan Farmakognozi, doğal kaynaklı ilaçları inceleyen bir bilim dalıdır. Bu alandaki çalışmalar; bitkilerin geleneksel kullanımı, bitkisel ilaçlar, bakteri, mantar gibi diğer organizmalar ve son yıllarda deniz canlıları üzerinde yoğunlaşmıştır. Farmakognozinin temel çalışma konuları; doğal kaynaklı ilaç keşfi, doğal kaynaklı maddelerin biyolojik aktiviteleri, bitki-ilaç etkileşimi ve fitoterapidir. Farmakognozi; botanik, bitki kimyası, mikrobiyoloji ve farmakoloji ile multidisipliner çalışma gerektiren bir ana bilim dalıdır. Farmakognozi bugün üç ana bölüme ayrılmıştır: Doğal ürün kimyası, etnofarmakognozi ve  fitoterapi.  

Ana bilim dalımızın çalışma alanları şunlardır:

Sekonder metabolitlerin doğadan izolasyonu ve yapılarının spektroskopik yöntemler kullanılarak aydınlatılması, izole edilen saf bileşiklerin antioksidan, MAO ve asetil-ve butiril kolinesteraz aktivitelerinin araştırılmasıdır.Resim Resim
Resim Resim